آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامی

امیر حسامی‌نژاد

اختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت امروز ۲ اسفند با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در قم برگزار شد.

اختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامیاختتامیه اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامی
فلای تو دی