آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

آسباد های تاریخی نشتیفان

مجتبی اسماعیل زاد

در نشتیفان مجموعه ای باستانی از آسیا بهای بادی وجود دارد که به آن آسباد می گویند و یکی از بزرگترین مجموعه های خشت، گل و چوبی تاریخی ایران و همچنین از مجموعه آسبادهای تاریخی جهان محسوب می شود .آسبادها،از مهمترین سازه های مرتبط باموقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهرخواف بوده و همواره نقش اساسی و ارزنده ای در معیشت مردم این دیار داشته است.این مکان به‌ عنوان یکی از جاذبه‌ های مهم گردشگری ایران بشمار می آید.

آسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانعملکرد این سازه به گونه ای است که جریان باد ، با عبور از ( درباد ) و با برخورد با زوایای درگاه های هشت گانه ، چرخ و پر و سپس سنگ آسیایی رویی و لک لکی را به حرکت در می آورد تا غله را آرد نماید . به منظور افزایش مقاومت و استحکام ، آسباد ها در کنار هم و متصل به یکدیگر ساخته می شوند . آسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانعملکرد این سازه به گونه ای است که جریان باد ، با عبور از ( درباد ) و با برخورد با زوایای درگاه های هشت گانه ، چرخ و پر و سپس سنگ آسیایی رویی و لک لکی را به حرکت در می آورد تا غله را آرد نماید . به منظور افزایش مقاومت و استحکام ، آسباد ها در کنار هم و متصل به یکدیگر ساخته می شوند . آسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانآسباد های تاریخی نشتیفانعملکرد این سازه به گونه ای است که جریان باد ، با عبور از ( درباد ) و با برخورد با زوایای درگاه های هشت گانه ، چرخ و پر و سپس سنگ آسیایی رویی و لک لکی را به حرکت در می آورد تا غله را آرد نماید . به منظور افزایش مقاومت و استحکام ، آسباد ها در کنار هم و متصل به یکدیگر ساخته می شوند . آسباد های تاریخی نشتیفانعملکرد این سازه به گونه ای است که جریان باد ، با عبور از ( درباد ) و با برخورد با زوایای درگاه های هشت گانه ، چرخ و پر و سپس سنگ آسیایی رویی و لک لکی را به حرکت در می آورد تا غله را آرد نماید . به منظور افزایش مقاومت و استحکام ، آسباد ها در کنار هم و متصل به یکدیگر ساخته می شوند . آسباد های تاریخی نشتیفانعملکرد این سازه به گونه ای است که جریان باد ، با عبور از ( درباد ) و با برخورد با زوایای درگاه های هشت گانه ، چرخ و پر و سپس سنگ آسیایی رویی و لک لکی را به حرکت در می آورد تا غله را آرد نماید . به منظور افزایش مقاومت و استحکام ، آسباد ها در کنار هم و متصل به یکدیگر ساخته می شوند . آسباد های تاریخی نشتیفان
فلای تو دی