آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه

حامد جعفرنژاد

سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه صبح امروز شنبه با سخنرانی سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور برگزار شد.

سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سخنرانی سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور در سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سخنرانی محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیر شبکه رادیویی اقتصاد در سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه حجت الاسلام دعایی در سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سخنرانی فرشاد عالی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج سازندگی در سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانهسومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سخنرانی اسماعیل احمدی در سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سخنرانی سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور در سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه سومین ره نشان گروه های جهادی با موضوع هنر و رسانه
فلای تو دی