آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گفت و گو با مسعود ده نمکی کارگردان سریال دادِستان

امین آهویی

خبرگزاری تسنیم با مسعود ده نمکی کارگردان سریال دادِستان و کاوه سماک باشی بازیگر نقش عماد در این سریال به صورت اختصاصی گفت و گو به عمل آورد.

مسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانگفت و گوی تسنیم با مسعود ده نمکی کارگردان و کاوه سماک باشی بازیگر سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانگفت و گوی تسنیم با مسعود ده نمکی کارگردان و کاوه سماک باشی بازیگر سریال دادستانکاوه سماک باشی بازیگر نقش عماد در سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانکاوه سماک باشی بازیگر نقش عماد در سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانکاوه سماک باشی بازیگر نقش عماد در سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانگفت و گوی تسنیم با مسعود ده نمکی کارگردان و کاوه سماک باشی بازیگر سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستانکاوه سماک باشی بازیگر نقش عماد در سریال دادستانمسعود ده نمکی کارگردان سریال دادستان
فلای تو دی