آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور

حامد جعفرنژاد

نشست خبری سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور صبح امروز دوشنبه، ۱۸ اسفند با حضور حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما در محل ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار شد.

سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشورنشست خبری رییس ستاد فهما نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما نشست خبری رییس ستاد فهما نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما عنوان نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما نشست خبری رییس ستاد فهمانشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما عنوان نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما نشست خبری رییس ستاد فهما نشست خبری رییس ستاد فهما نشست خبری رییس ستاد فهما نشست خبری حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رییس ستاد فهما
فلای تو دی