آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری رئیس پلیس آگاهی تهران

محمدحسن ظریف منش

نشست خبری علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران،صبح امروز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهرانعلیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهراننشست خبری رئیس پلیس آگاهی تهرانعلیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهراننشست خبری رئیس پلیس آگاهی تهرانعلیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهراننشست خبری رئیس پلیس آگاهی تهرانعلیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهرانعلیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهرانعلیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران
فلای تو دی