آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

ناصر جعفری

سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر تهران صبح امروز جمعه ۲۲ اسفندماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.در سومین روز ثبت نام ، عیسی فرهادی فرماندار تهران ضمن بازدید از بخش های مختلف با حضور در جمع خبرنگاران به پرسش های آنها پاسخ داد.

سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسخنرانی عیسی فرهادی فرماندار تهران در سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران در مصلی تهران سخنرانی عیسی فرهادی فرماندار تهران در سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران در مصلی تهران عیسی فرهادی فرماندار تهران در سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران در مصلی تهران سخنرانی عیسی فرهادی فرماندار تهران در سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران در مصلی تهران بازدید عیسی فرهادی فرماندار تهران از سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانبازدید عیسی فرهادی فرماندار تهران از سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانخبرنگاران حاضر در سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانخبرنگاران حاضر در سومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهرانسومین روز ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران
فلای تو دی