آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)

امین آهویی

نخستین جلسه هیئت داوران نهایی نخستین جشنواره رسانه ای امام رضا(ع) با حضور نمایندگان هیئت علمی آستان قدس و نمایندگان رسانه های کشور شامگاه امروز شنبه ۲۳ اسفند در پردیس توانا برگزار شد.

حمیدرضا مقدم فر مشاور رسانه ای سپاه در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)حمیدرضا مقدم فر مشاور رسانه ای سپاه در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)پیام تیرانداز مدیر عامل خبرگزاری فارس در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)سید بشیر حسینی در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)سید بشیر حسینی در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)سید عباس میرهاشمی عکاس پیشکسوت مطبوعات در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)حمیدرضا مقدم فر مشاور رسانه ای سپاه در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)حمیدرضا مقدم فر مشاور رسانه ای سپاه و پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)سید عباس میرهاشمی عکاس پیشکسوت مطبوعات در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)سید عباس میرهاشمی عکاس پیشکسوت مطبوعات در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس در نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)نشست هیئت داوران جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)
فلای تو دی