آخرین اخبار | آرشیو اخبار

امضای سند تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین

عرفان کوچاری

وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین ۷ فروردین ماه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار وزیران امور خارجه ایران و چین ،سند جامع همکاری های ۲۵ ساله بین دو کشور را به امضا رساندند.

وانگ ئی، وزیر امور خارجه چینوانگ ئی، وزیر امور خارجه چینوانگ ئی، وزیر امور خارجه چینامضای سند تفاهم 25 ساله ایران و چین توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهامضای سند تفاهم 25 ساله ایران و چینامضای سند جامع همکاری های 25 ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چینامضای سند جامع همکاری های 25 ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چینامضای سند جامع همکاری های 25 ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چینامضای سند جامع همکاری های 25 ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چیندیدار وزرای خارجه ایران و چینامضای سند جامع همکاری های 25 ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چینوانگ ئی، وزیر امور خارجه چینمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانسید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایرانامضای سند تفاهم 25 ساله ایران و چیندیدار وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایراندیدار وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایراندیدار وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایراندیدار وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایراندیدار وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانوانگ ئی، وزیر امور خارجه چین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانوانگ ئی، وزیر امور خارجه چینوانگ ئی، وزیر امور خارجه چینتزئین اتاق دیدار وزرای ایران و چین به وسیله سفره هفت سین به مناسبت فرا رسیدن عید نوروزدیدار وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانوانگ ئی، وزیر امور خارجه چینوانگ ئی، وزیر امور خارجه چینمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانوانگ ئی، وزیر امور خارجه چین
فلای تو دی
;