عوامل سریال نوروز رنگی در خبرگزاری تسنیم

نوروز رنگی سریالی است که عواملش اعتقاد دارند دروغ نمی‌گوید و مخاطبین را یاد دورانی می‌اندازد که هر چه به جلو حرکت می‌کنیم اصالت‌ها و صمیمیت‌های خودش را از دست می‌دهد.

      

فلای تو دی