جام جهانی 2022 قطر
 

بررسی ساختار تحریم های هسته‌ای و غیر هسته‌ای

موسی شهبازی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: آمریکا اساساً بازیگر فعال بودن ایران در منطقه را نمی‌پذیرد، بر این اساس به دنبال رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت نیست، مگر اینکه ایران از خیلی از مواضع و اهداف کوتاه بیاید.

     

فلای تو دی