رژیم خاص استاد خیراندیش برای پاکسازی بدن و درمان کبد چرب

استاد حسین خیراندیش در این قسمت یک رژیم ساده‌ی غذایی برای پاکسازی بدن از سموم و درمان کبد چرب آموزش می‌دهد.

       

کارگزاری فارابی