سعدی؛ عشق جهانیان

مرتضی امیری‌اسفندقه به مناسبت روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی از جایگاه این شاعر بزرگ سخن می‌گوید.

     

فلای تو دی