آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم وفات حضرت خدیجه (س)

محمدحسن اصلانی

مراسم وفات حضرت خدیجه (س) و قرائت دعای کمیل با سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی و مداحی محمد حسین پویانفر در مسجد گیاهی تهران برگزار شد.

مراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانجزخوانی قرآن توسط محمد لطفی در مراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانجزخوانی قرآن توسط محمد لطفی در مراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانروضه خوانی پیش از منبر توسط حجت الاسلام اهری در مراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهران سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی درمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانسخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی درمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانقرائت دعای کمیل توسط محمد حسین پویانفر در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانقرائت دعای کمیل توسط محمد حسین پویانفر در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانقرائت دعای کمیل توسط محمد حسین پویانفر در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهرانمداحی محمد حسین پویانفر در مراسم وفات حضرت خدیجه (س) در مسجد گیاهی تهران
فلای تو دی