جام جهانی 2022 قطر
 

یا FATF را تصویب می‌کنیم؛ یا راهی خواهیم ساخت!

کلیپ "حق شرط‌های تخیلی" از آخرین موضع و رویکرد دولت برای پیوستن به FATF را می‌بینید.

      

فلای تو دی