ماجرای نجات ۴۰ دانش آموز استثنایی از آتش سوزی

به مناسبت هفته معلم امیر معدنی پور ماجرای آتش سوزی اتوبوس حامل دانش آموزان استثنایی را روایت می‌کند.

      

فلای تو دی