بسیاری از جریان اصلاح‌طلبی به مثابه یک برج بابل استفاده کردند که از آن بالا بروند و به کاخ قدرت برسند

محمدرضا تاجیک تئوریسین اصلاح‌طلب معتقد است بسیاری از جریان اصلاحات به مثابه یک آپاراتوس و یک برج بابل که از آن بالا بروند و به کاخ قدرت برسند استفاده کردند.

      

فلای تو دی