فصل گفتمان‌های زیبا به سر آمده است

محمدرضا تاجیک تئوریسین اصلاح‌طلب می‌گوید فصل گفتمان‌های زیبا به سر آمده است. فصل اینکه کسی بیاید و بر اساس یک ضرباهنگ، یک نوع شعار سه کلمه‌ای که با هم یک هارمونی موسیقایی متوازن داشته باشند، انتخاب کند یا شعارهای بسیار زیبا بدهد تمام شده است.

       

فلای تو دی