باید به سراغ چهره‌های جدید برویم، چهره‌های شناخته‌شده کار بسیار سختی دارند

محمدرضا تاجیک تئوریسین اصلاح‌طلب معتقد است که در انتخابات پیش رو چهره‌های شناخته‌شده کار بسیار سختی دارند. حتی اگر تیم پشت سر آنها بتوانند برایشان یک گفتمان جدید ارائه کنند، چون [این گفتمان نو] از زبان آنها دارد بیان می‌شود، خیلی سخت است.

       

فلای تو دی