چرا "حجامت" به‌عنوان روش درمان قوی در جهان پذیرفته شده است؟

در حال حاضر بیش از ۸۷ هزار مقاله درباره‌ی اثرات درمانی حجامت در دنیا منتشر شده و مراکز رسمی حجامت در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی راه‌اندازی شده است.

      

فلای تو دی