یک بچه هم فایده بزرگراه‌سازی‌های زمان قالیباف را می‌فهمد!

مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: ممکن است برخی بگویند ساخت تونل‌ها و بزرگراه‌ها به چه دردی می‌خورد، اما فکر می‌کنم یک بچه هم فایده آنها را می‌فهمد.

      

فلای تو دی