اگر شما رئیس جمهور بشید چیکار می‌کنید؟

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از مردم پرسیدیم؛ اگر شما رئیس جمهور بشید چیکار می‌کنید؟

     

فلای تو دی