آخرین اخبار | آرشیو اخبار

پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی

امین آهویی

قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: دو متهم این پرونده (پدر و مادر بابک خرمدین) در جدیدترین اظهارات خود اعلام کردند در سال‌های گذشته دختر و داماد خود را هم به قتل رسانده‌اند.

پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جناییپدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جناییپدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جناییپدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جناییپدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جناییپدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جناییپدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جناییپدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
کارگزاری فارابی