وضعیت خانواده و جمعیت در کشور بحرانی ا‌ست!

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت نامگذاری شده است. دکتر سیدکاظم فروتن معتقد است که وضعیت خانواده و جمعیت در کشور به بحرانی‌ترین حالت ممکن رسیده است.

     

فلای تو دی