چرا طرح های حمایت از افزایش جمعیت موفق نبوده اند؟

طرح‌های حمایتی زیادی در حوزه افزایش جمعیت در کشور مطرح شده است اما چرا این طرح ها موفق نبوده اند؟ دکتر کاظم فروتن پاسخ می‌دهد.

                      

فلای تو دی