دورهمی مادران بازیگر

در روز ملی جمعیت نگاهی داریم به بانوان شناخته شده‌ای که در میدان هنرمندی کارنامه درخشانی از خودشان به جای گذاشته‌اند اما بیش از هر چیزی به مادر شدن‌شان افتخار می‌کنند.

     

فلای تو دی