آخرین اخبار | آرشیو اخبار

چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

محمدحسن اصلانی

چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر عصر امروز شنبه ۸ خرداد در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

بهرنگ علوی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوبهرنگ علوی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوچهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوسامان صفاری بازیگر سریال خانه امن در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوروح الله زمانی بازیگر در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوچهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونکوداشت اشکان منصوری در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونکوداشت اشکان منصوری در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوامیر اسفندیاری در نکوداشت اشکان منصوری در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونکوداشت اشکان منصوری در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونکوداشت اشکان منصوری در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوکیانوش عیاری در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسومسعود نجفی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوازدحام عکاسان برای عکاسی از گلاره عباسی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوعوامل فیلم شهربانو به کارگردانی مریم بحرالعلومی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو گلاره عباسی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسومریم بحرالعلومی و گلاره عباسی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوکیانوش عیاری در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوامیریل ارجمند و بهرنگ علوی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوفرشته صدرعرفایی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونشست خبری فیلم شهربانو به کارگردانی مریم بحرالعلومی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونشست خبری فیلم شهربانو به کارگردانی مریم بحرالعلومی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونشست خبری فیلم شهربانو به کارگردانی مریم بحرالعلومی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونشست خبری فیلم شهربانو به کارگردانی مریم بحرالعلومی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونشست خبری فیلم شهربانو به کارگردانی مریم بحرالعلومی در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوامیریل ارجمند در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوپرویز پرستویی بازیگر فیلم افسانه بناسان غول چراغ جادو در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونشست خبری فیلم افسانه بناسان غول چراغ جادو در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسونشست خبری فیلم افسانه بناسان غول چراغ جادو در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوپرویز پرستویی بازیگر فیلم افسانه بناسان غول چراغ جادو در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوسامان صفاری بازیگر سریال خانه امن و جوانه دلشاد در چهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسوچهارمین روز سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر
فلای تو دی