آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب

مقداد مددی

نشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب بعد از ظهر امروز با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد.

نشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبمجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در نشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخبنشست خبری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب
فلای تو دی