آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

جلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسی

محمدعلی مریزاد

جلسه جامعه مدرسین عصر امروز جمعه ۱۸ تیرماه به ریاست آیت الله حسینی بوشهری و با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب برگزار شد.

جلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسیجلسه جامعه مدرسین با حضور آیت الله رئیسی
فلای تو دی