آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

جشن عیدغدیر در امام زاده صالح (ع)

محمدحسن اصلانی

مراسم جشن عیدغدیرخم چهارشنبه ۶ مرداد در حرم امام زاده صالح (ع) با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی،شعرخوانی سیدحمیدرضا برقعی،مداحی عبدالرضاهلالی و محمدحسین پویانفر با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع) سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در مراسم جشن عیدغدیرخم ،حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع) سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در مراسم جشن عیدغدیرخم ،حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)شعرخوانی سیدحمیدرضا برقعی در مراسم جشن عیدغدیرخم ،حرم امام زاده صالح (ع)عبدالرضاهلالی و محمدحسین پویانفر در مراسم جشن عیدغدیرخم ،حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)مداحی عبدالرضاهلالی،محمدحسین پویانفر،محمدفصولی،مهدی رعنایی در مراسم جشن عیدغدیرخم ،حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیر در امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)مداحی عبدالرضاهلالی،محمدحسین پویانفر،محمدفصولی،مهدی رعنایی در مراسم جشن عیدغدیرخم ،حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)مداحی محمدحسین پویانفر،محمدفصولی،مهدی رعنایی در مراسم جشن عیدغدیرخم ،حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)مداحی عبدالرضاهلالی،محمدحسین پویانفر،محمدفصولی،مهدی رعنایی در مراسم جشن عیدغدیرخم ،حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)مداحی عبدالرضاهلالی،محمدحسین پویانفر،محمدفصولی،مهدی رعنایی در مراسم جشن عیدغدیرخم ،حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)جشن عیدغدیرخم در حرم امام زاده صالح (ع)اقامه نماز مغرب در حرم امام زاده صالح (ع)
الی گشت