آخرین اخبار | آرشیو اخبار

خبر بازگشت پیکر سردار شهید رضا فرزانه به خانواده ایشان

امین آهویی

شهید فرزانه شش سال پیش در سوریه به شهادت رسید . پیکر مطهر او در منطقه ماند و حالا پس از گذشته ۶ سال طی عملیات تفحص پیکر شهدای مدافع حرم در سوریه کشف و هویت و از طریق آزمایش dna شناسایی شد .سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران شامگاه امروز سه شنبه ۱۹ مرداد با حضور در منزل شهید خبر پیدا شدن پیکر مطهر شهید را به خانواده او رساند.

منزل سردار شهید رضا فرزانهسردار حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ در منزل شهید رضا فرزانهوسایل به یادگار مانده از شهید رضا فرزانهنامه چگونگی کشف پیکر و شناسایی سردار رضا فرزانهمنزل سردار شهید رضا فرزانهسردار حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ در منزل شهید رضا فرزانههمسر بزرگوار شهید رضا فرزانهخبر بازگشت پیکر سردار شهید رضا فرزانه به خانواده ایشانخبر بازگشت پیکر سردار شهید رضا فرزانه به خانواده ایشانخبر بازگشت پیکر سردار شهید رضا فرزانه به خانواده ایشانهمسر بزرگوار شهید رضا فرزانهسردار حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ در منزل شهید رضا فرزانهمنزل سردار شهید رضا فرزانهسردار حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ در منزل شهید رضا فرزانهوسایل به یادگار مانده از شهید رضا فرزانه
فلای تو دی