آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

عزاداری شب ششم محرم در امامزاده صالح(ع)

محمدحسن اصلانی

مراسم عزاداری شب ششم محرم در هیئت ریحانه‌النبی با سخنرانی حجت الاسلام سیدحسین مومنی و مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع) با حضور مردم و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) اقامه نماز مغرب توسط حجت الاسلام سیدحسین مومنی در امامزاده صالح (ع)اقامه نماز مغرب توسط حجت الاسلام سیدحسین مومنی در امامزاده صالح (ع)سخنرانی حجت الاسلام سیدحسین مومنی در هیئت ریحانه‌النبیسخنرانی حجت الاسلام سیدحسین مومنی در هیئت ریحانه‌النبیسخنرانی حجت الاسلام سیدحسین مومنی در هیئت ریحانه‌النبیمراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) سخنرانی حجت الاسلام سیدحسین مومنی در هیئت ریحانه‌النبیمراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مراسم عزاداری شب ششم محرم هیئت ریحانه‌النبی در امامزاده صالح (ع) مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع)
فلای تو دی