آخرین اخبار | آرشیو اخبار

عزاداری شهادت امام سجاد(ع)

محمدحسن اصلانی

مراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) عصر روز دوازدهم ماه محرم الحرام با حضور جمعی از عاشقان حسینی در حوزه علمیه قائم چیذر با سخنرانی حجت الاسلام ادیب یزدی ،روضه خوانی مجتبی فتح الله زاده،مداحی حاج محمد مهجور با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

مراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذر با رعایت پروتکل های بهداشتیآیت الله سید علی اصغر هاشمی علیا تولیت حوزه علمیه قائم چیذر و حجت الاسلام محمدجواد هاشمیمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرروضه خوانی مجتبی فتح الله زاده درمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع)،حوزه علمیه قائم چیذر آیت الله سید علی اصغر هاشمی علیا تولیت حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرروضه خوانی مجتبی فتح الله زاده درمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع)،حوزه علمیه قائم چیذر روضه خوانی مجتبی فتح الله زاده درمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع)،حوزه علمیه قائم چیذر مراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذر سخنرانی حجت الاسلام ادیب یزدی درمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع)،حوزه علمیه قائم چیذر آیت الله سید علی اصغر هاشمی علیا تولیت حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذر سخنرانی حجت الاسلام ادیب یزدی درمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع)،حوزه علمیه قائم چیذر مراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذر سخنرانی حجت الاسلام ادیب یزدی درمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع)،حوزه علمیه قائم چیذر مراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرعزاداری شهادت امام سجاد(ع) حجت الاسلام محمدجواد هاشمی درمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع)،حوزه علمیه قائم چیذر مداحی حاج محمد مهجور درمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع)،حوزه علمیه قائم چیذر مراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذرمداحی حاج محمد مهجور درمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع)،حوزه علمیه قائم چیذر آیت الله سید علی اصغر هاشمی علیا تولیت حوزه علمیه قائم چیذرمراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در حوزه علمیه قائم چیذر
فلای تو دی