جام جهانی 2022 قطر
 

افشاگری نجفی از اقدامات مخرب مخملباف در سینمای پس از انقلاب

محمد علی نجفی می‌گوید مخملباف به عنوان مغز متفکر جریان تندرو ؛ به بهانه اسلام هنرمندان قبل انقلاب را آلوده و فاسد می‌دانست تا جایی که در روزنامه گفت نجفی در سربداران آن ها را تطهیر می‌کند .

                                

فلای تو دی