آخرین اخبار | آرشیو اخبار

عزاداری شب شهادت امام حسن(ع)

محمدحسن اصلانی

مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) شامگاه دوشنبه ۲۲شهریورماه۱۴۰۰ در هیأت ریحانه النبی امامزاده صالح(ع) با مداحی محمدحسین پویانفر برگزار شد.

مداحی محمدحسین پویانفر در مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن(ع) -هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیمداحی محمدحسین پویانفرعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیمداحی محمدحسین پویانفر در مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن(ع) -هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیمداحی محمدحسین پویانفر در مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن(ع) -هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیمداحی محمدحسین پویانفر در مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن(ع) -هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع) در هیأت ریحانه النبیعزاداری شب شهادت امام حسن(ع)
فلای تو دی