آخرین اخبار | آرشیو اخبار

برگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستان

میلاد حمادی

مسجد جامع فاطمیه بزرگترین مسجد ولایت قندهار ،مربوط به شیعیان است که هر هفته نمازجمعه در آن برگزار می شود.این مسجد در حال گسترش به دو مسجد دیگر است.

برقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهاربرقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهاربرقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهاربرقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهاربرقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهاربرقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهاربرقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهاربرقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهاربرقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهاربرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرقراری امنیت برای برگزاری نماز جمعه در قندهارمسجد جامع فاطميه بزرگترين مسجد ولايت قندهارمسجد جامع فاطميه بزرگترين مسجد ولايت قندهارمسجد جامع فاطميه بزرگترين مسجد ولايت قندهارمسجد جامع فاطميه بزرگترين مسجد ولايت قندهارمسجد جامع فاطميه بزرگترين مسجد ولايت قندهارمسجد جامع فاطميه بزرگترين مسجد ولايت قندهارمسجد جامع فاطميه بزرگترين مسجد ولايت قندهارمسجد جامع فاطميه بزرگترين مسجد ولايت قندهارمسجد جامع فاطميه بزرگترين مسجد ولايت قندهاربرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستانبرگزاری نماز جمعه در قندهار / افغانستان
فلای تو دی