جام جهانی 2022 قطر
 

۴ ویژگی مهم که قرآن کریم برای شاعر آیینی معین کرده است

میلاد عرفان پور با حضور در "تکیه تسنیم" ۴ ویژگی مهم که قرآن کریم برای شاعران تعریف کرده است را بیان کرد.

    

فلای تو دی