آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست صمیمی شاعران با حضور وزیر ارشاد

محمدحسن اصلانی

نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور عصر شنبه به مناسبت روز شعر و ادب فارسی با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار شد. روز بیست و هفتم شهریورماه، سالروز درگذشت استاد شهریار (۱۲۸۵ تا ۱۳۶۷)، شاعر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تقویم رسمی کشورمان روز ملی شعر و ادب پارسی، نامیده شده است.

سخنرانی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورنشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی در تالار وحدتمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورنشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی در تالار وحدتسید حمیدرضا برقعی در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتسخنرانی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورحاج علی انسانی در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتسخنرانی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورنشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی در تالار وحدتسخنرانی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورسخنرانی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورسخنرانی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورسید حمیدرضا برقعی و سعیدبیابانکی و حاج علی انسانی در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتسخنرانی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورسخنرانی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورنغمه مستشارنظامی در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورنغمه مستشارنظامی در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشور نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتاسماعیل آذر در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتسعید بیابانکی و حاج علی انسانی در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتامیری اسفندقه در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورمحمدعلی مودب در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورسعید بیابانکی در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتناصر فیض در نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشور نشست صمیمی جمعی از شاعران کشور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی،تالار وحدتمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشورمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلوت انس با حضور جمعی از شاعران کشور
فلای تو دی