سبک زندگی لاکچری معضلی در فضای‌مجازی / جامعه‌ای که فقیر را تحقیر و سرمایه‌دار را تجلیل می‌کند

مشکل بعضی از اشخاص طبقات بالا و مرفه این نیست که تنها می‌خورند؛ یا زیادی می‌خورند یا منابعشان از جیب پایینی‌هاست ؛ مشکل اینست که سبک زندگی خودشان را در چشمان طبقه ضعیف جامعه فرو می‌کنند! برای پایینی‌ها رویا می‌سازند ؛ آنها را طرفدار سبک زندگی خودشان می‌کنند ، و در نهایت تحقیرشان می‌کنند. مشکل تبعیض در فضای مجازی امروز فقر نیست ؛ مشکل تحقیر فقراست ؛ چون سبک زندگی پر خور طبقات بالا ، ملاک فرهنگ ‌ و زندگی خوب شده است.

سبک زندگی لاکچری معضلی در فضای‌مجازی / جامعه‌ای که فقیر را تحقیر و سرمایه‌دار را تجلیل می‌کند
کارگزاری فارابی