آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه احیا جهاد سازندگی

محمدحسن اصلانی

"جلسه احیا جهاد سازندگی" با حضور پیشکسوتان جهادگر و مجمع جهادگران بسیج به نمایندگی از ۴۲ هزار گروه جهادی صبح امروز سه شنبه ۲۷ مهرماه۱۴۰۰ در سازمان بسیج سازندگی برگزار شد.

جلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیسردار زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگیجلسه احیا جهاد سازندگی
فلای تو دی