آخرین اخبار | آرشیو اخبار

افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

حامد جعفرنژاد

مراسم نشست افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی عصر امروز سه شنبه۲۷مهرماه۱۴۰۰ با حضور مسلمانان کشورهای اسلامی و با سخنرانی ویدئویی سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

سخنرانی ویدئویی سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیسخنرانی ویدئویی سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیزیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیسخنرانی ویدئویی سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیسخنرانی نماینده کشور عمان در افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیسخنرانی ویدئویی سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالدین القبانجی امام جمعه نجف اشرف در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالدین القبانجی امام جمعه نجف اشرف در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالدین القبانجی امام جمعه نجف اشرف در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیحجت الاسلام والمسلمین سید صدرالدین القبانجی امام جمعه نجف اشرف در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیافتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
فلای تو دی