آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلام

محمد حسن‌زاده

مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلام عصر امروز در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

مهدی چمران در اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلاممهدی چمران در اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامحجت الاسلام کاظم صدیقی در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامحضور مهمانان خارجی در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلاماختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامسردار سید قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین در اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامسردار سید قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین در اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلاممهدی چمران در اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلاماختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامحجت الاسلام کاظم صدیقی در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامحجت الاسلام کاظم صدیقی در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلاماختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامحضور مهمانان خارجی در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلاممهدی چمران در اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلامبرگزیدگان مسابقه طراحی آستان مطهر ائمه بقیع علیهم السلام
فلای تو دی