کجی و تغییر شکل ساختار بدن در کمین دانش‌آموزان

استفاده بیش از اندازه دانش‌آموزان از موبایل به دلیل ارائه آموزش‌های مجازی منجر به کجی ساختار قامتی، گردن رو به جلو و نزدیک‌بینی خواهد شد.

       

فلای تو دی
;