شعرخوانی مجید تال در حرم مطهر حضرت معصومه(س)

عصر شعر قرار فاطمی همزمان با ایام ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم در حرم مطهر آن حضرت برگزار شد.

       

فلای تو دی