آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بازدید شهردار تهران از منطقه ۱۶

ناصر جعفری

علیرضا زاکانی شهردار تهران در سومین گام از پویش هفتگی قرار خدمت صبح امروز پنجشنبه با حضور در منطقه ۱۶ تهران از پروژه های مختلف آن بازدید و در ادامه نشستی با نخبگان ، ورزشکاران و مدال آوران داشت و در پایان در مسجد امیرالمومنین مردم مشکلات خود را با شهردار مطرح کردند.

بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16معتادان متجاهر در حاشیه بازدید بازدید شهردار تهران از پارک میثاق در منطقه 16معتادان متجاهر در حاشیه بازدید بازدید شهردار تهران از پارک میثاق در منطقه 16معتادان متجاهر در حاشیه بازدید بازدید شهردار تهران از پارک میثاق در منطقه 16شهردار تهران از بخش های مختلف مجموعه حافظان کودکان کار یاسر ، شهردار تهران صبحانه خود را در کنار کودکان کار این مجموعه صرف کرد.در حاشیه بازدید شهردار تهران از مرکز ساماندهی کودکان کار یاسر در منطقه 16در حاشیه بازدید شهردار تهران از مرکز ساماندهی کودکان کار یاسر در منطقه 16در حاشیه بازدید شهردار تهران از مرکز ساماندهی کودکان کار یاسر در منطقه 16بازدید شهردار تهران از مرکز ساماندهی کودکان کار یاسر در منطقه 16بازدید شهردار تهران از مرکز ساماندهی کودکان کار یاسر در منطقه 16در حاشیه بازدید شهردار تهران از مرکز ساماندهی کودکان کار یاسر در منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16یکی از اهالی منطقه 16 که برای دیدار با شهردار حضور پیدا کرده بودبازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16بازدید شهردار تهران از منطقه 16
کارگزاری فارابی