آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نشست خبری سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی

امین آهویی

نشست خبری دکتر عبدلله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی با اصحاب رسانه جهت تشریح برنامه های آینده ی دانشگاه ظهر امروز یکشنبه ۲۳ آبان در ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

نشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایینشست خبری عبدالله معتمدی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی
فلای تو دی