جام جهانی 2022 قطر
 

تیر خلاص "تعارض منافع" به نظام سلامت کشور!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید تعارض منافع باعث شده نظام سلامت کشورمان در مدار پیشرفت قرار نگیرد.

     

فلای تو دی