آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهم

حامد جعفرنژاد

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهم با حضور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان،محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش،حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رئیس کانون های فرهنگی هنری مساجدکشور،حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران و حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه برگزار شد.

جلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهممحمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورمحمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورحجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در جلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهمسخنرانی حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورسخنرانی علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورشجلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهمسخنرانی حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران در جلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهمسخنرانی حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رئیس کانون های فرهنگی هنری مساجدکشورمحمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ،علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورسخنرانی حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورجلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهمحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورسخنرانی خزعلی در جلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهمسخنرانی حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورحجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در جلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهمجلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهمسخنرانی حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رئیس کانون های فرهنگی هنری مساجدکشورحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ،علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشورجلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهمجلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهمگفت و گوی حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران و علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش
فلای تو دی