آخرین اخبار | آرشیو اخبار

حضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از ۳۹ سال

مقداد مددی

نخستین دیدار خانواده شهید محمدرضا شفیعی بر سرمزار شهیدشان پس از ۳۹ سال صبح امروز در بهداری نیروی زمینی سپاه برگزار شد. شهید شفیعی هفتم مرداد ماه ۱۳۶۱ در عملیات رمضان در پاسگاه زید به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید ۱۷ ساله به‌عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۹۹ در بهداری نیروی زمینی در تهران دفن شد. هویت پیکر مطهر ۳۹ سال پس از شهادت و یک سال پس از تدفین احراز شد.

حضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه بر سر مزار شهید محمدرضا شفیعیحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور برادر شهید محمدرضا شفیعی برسر مزار برادر شهیدش پس از 39 سال. وی جزو جانبازان شیمیایی دفاع مقدس است.حضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور برادر شهید محمدرضا شفیعی برسر مزار برادر شهیدش پس از 39 سال. وی جزو جانبازان شیمیایی دفاع مقدس است.حضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالسردار علی اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاهحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور برادر شهید محمدرضا شفیعی برسر مزار برادر شهیدش پس از 39 سال. وی جزو جانبازان شیمیایی دفاع مقدس است.حضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور برادر شهید محمدرضا شفیعی برسر مزار برادر شهیدش پس از 39 سال. وی جزو جانبازان شیمیایی دفاع مقدس است.حضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سالحضور خانواده شهید شفیعی برسر مزار شهید پس از 39 سال
فلای تو دی