کاریکاتور/ گرانی‌ها معیشت مردم را تلخ کرده است!

کارگران و بازنشستگان دیگر توان خرید شیر و ماست و تخم مرغ را هم نداریم! رنج واقعی را خانواده‌های کارگری و لایه‌های پایین مزدبگیران بر دوش می‌کشند.

کاریکاتور/ گرانی‌ها معیشت مردم را تلخ کرده است!
فلای تو دی